DOKUMENTY

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku – TEKST JEDNOLITY (2023)

Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku nr 381/2022/2023
z dnia 05.12.2022 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku. Rok szkolny 2023/2024.

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Szkolny Zestaw Podręczników na rok 2024/2025

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok 2024/2025


PROCEDURA POWYPADKOWA

Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w szkole

Zawiadomienie o wypadku

Informacje uzyskane od poszkodowanego

Informacje uzyskane od świadka wypadku

Protokół powypadkowy

Rejestr wypadków

Informacja


Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Regulamin przyznawania „Korczakowskiego Medalu Uśmiechu” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku /Załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku/

Procedura wyróżnienia dyplomem „Najlepszy z najlepszych” uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

Regulamin Wycieczek Szkolnych

Regulamin wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku


ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE COVID W FORMIE ZARZĄDZEŃ

Zarządzenie nr 379/2021/2022
z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół.

Zarządzenie nr 377/2021/2022
z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół.

Zarządzenie nr 368/2021/2022
z dnia 1 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Procedur bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu
epidemii”.

Zarządzenie nr 359/2020/2021
z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół.

WNIOSEK

Zarządzenie nr 350/2020/2021
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół

Zarządzenie nr 346/2020/2021
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia z dnia 11 luty 2021 roku

Uchwała nr 341/2020/2021
Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
nr 341/2020/2021 z dnia 11.02.2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w okresie ograniczenia działalności
szkół

Zarządzenie nr 344/2020/2021
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 15 stycznia 2021 roku

Zarządzenie nr 343/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 15.01.2021 roku

Zarządzenie nr 310/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 13 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 311/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 25 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 312/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 7 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie nr 313/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie nr 314/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 29 kwietnia 2020 roku


EWALUACJA ZEWNĘTRZNA – RAPORT

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA RAPORT