PEDAGOG

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Poniedziałek  11.00 – 16.00
Wtorek            7.15 – 14.45
Środa              8.00 – 12.45
Czwartek        8.00 – 12.45
Piątek             8.00 – 11.00

KONSULTACJE PEDAGOGA DLA RODZICÓW

Poniedziałek     15.30–16.00
Czwartek           9.00–9.30

Z pedagogiem szkolnym można się umawiać indywidualnie na konsultacje w innych ustalonych wcześniej terminach.
Numer telefonu do pedagoga szkolnego 32 42 22587 w. 33