PEDAGOG

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Poniedziałek  10.45 – 16.15
Wtorek            8.00 – 13.15
Środa              9.30 – 13.45
Czwartek        8.00 – 14.45
Piątek             8.00 – 11.15

KONSULTACJE PEDAGOGA DLA RODZICÓW

Poniedziałek     15.30–16.15
Czwartek           10.00–10.30

Z pedagogiem szkolnym można się umawiać indywidualnie na konsultacje w innych ustalonych wcześniej terminach.
Numer telefonu do pedagoga szkolnego 32 42 22587 w. 33