PEDAGOG

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Poniedziałek  11.00–16.15
Wtorek            9.00–14.00
Środa              8.45–13.45
Czwartek        9.00–12.30
Piątek             8.00–11.15

KONSULTACJE PEDAGOGA DLA RODZICÓW

Poniedziałek     15.45–16.15
Czwartek           9.00–9.30

Z pedagogiem szkolnym można się umawiać indywidualnie na konsultacje w innych ustalonych wcześniej terminach.
Numer telefonu do pedagoga szkolnego 32 42 22587 w. 33