KONSULTACJE

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W  ROKU SZKOLNYM 2021/2022
POKÓJ NAUCZYCIELSKI

13.09.2021 r. – poniedziałek

19.10.2021 r. – wtorek

18.11.2021 r. – czwartek

15.12.2021 r. – środa

05.01.2022 r. – środa

10.02.2022 r. – czwartek

28.03.2022 r. – poniedziałek

26.04.2022 r. – wtorek

12.05.2022 r. – czwartek

02.06.2022 r. – poniedziałek