KOŁA ZAINTERSOWAŃ

UWAGA

W roku szkolnym 2020/2021, ze względu na sytuację epidemiczną i obostrzenia sanitarne, uczniowie w ramach kół zainteresowań mają organizowane zajęcia dodatkowe wg określonego przydziału w swoich oddziałach klasowych.