KOŁA ZAINTERSOWAŃ

UWAGA

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie w ramach kół zainteresowań mają organizowane zajęcia dodatkowe wg określonego przydziału w swoich oddziałach klasowych.