KALENDARZ ROKU

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe14 lutego – 27 lutego 2022 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
Wiosenna przerwa świąteczna1 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasistyUstali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach
24 czerwca 2022 r. Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022, uwarunkowanymi organizacją pracy szkoły oraz potrzebami społeczności lokalnej są:


1) 14.10.2021 r. czwartek – Dzień Edukacji Narodowej,
2) 12.11.2021 r. piątek – dzień po dniu ustawowo wolnym (Święcie Niepodległości),
3) 7.01.2022 r . piątek – dzień po dniu ustawowo wolnym (Święcie Trzech Króli),
4) 2.05.2022 r. poniedziałek – dzień po i przed dniem ustawowo wolnym (1 i 3 maja),
5) 24 – 26.05.2022 r. – dni egzaminu po VIII klasie,
6) 17.06.2022 r. piątek – dzień po dniu ustawowo wolnym (Święcie Bożego Ciała).