KALENDARZ ROKU

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe1 lutego – 14 lutego 2021 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
Wiosenna przerwa świąteczna1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty25, 26, 27 maja 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach
25 czerwca 2021 r. Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
Ferie letnie26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym: 2020/2021 są:

1) 14 października 2020 r
2) 12, 13 listopada 2020 r.
3) 4, 7 czerwca 2021 r.
4) 25, 26, 27 maja 2021 r. – sprawdzian klas 8