KALENDARZ ROKU

2022 / 2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe16 stycznia – 29 stycznia 2023 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
Wiosenna przerwa świąteczna6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty23 – 25 maja 2023r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach
23 czerwca 2023 r. Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).
Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023, uwarunkowanymi organizacją pracy szkoły oraz potrzebami społeczności lokalnej są:

  1. 31.10.2022 r.  poniedziałek
  2. 2.11.2022 r. środa
  3. 2.05.2023 r . wtorek
  4. 9.06.2023 r. piątek
  5. 23 – 25.05.2023 r. – 3 dni Egzaminu Ósmoklasisty
  6. 21.06.2023 r. środa