RADA UCZNIOWSKA

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: Iga Łapeta

Zastępca przewodniczącego: Bartłomiej Radziszewicz

Sekretarz: Kacper Mystek


Członkowie:
Hanna Zdrzałek
Kacper Nogalski
Jakub Sowa
Julian Mandrela
Anna Michalik


Opiekun: mgr Izabela Łapeta