CERTYFIKATY

CERTYFIKAT „TRZYMAJ FORMĘ!” – PROGRAM PROMUJĄCY ZDROWIE (2024)

Uczniowie klas IV – VIII wraz z wychowawcami uczestniczyli w roku szkolnym 2023/2024 w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. Za promowanie zdrowia i podejmowanie tematów związanych ze zdrowym trybem życia szkoła otrzymała certyfikat. Program objęty jest honorowymi patronatami: Minister Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„TRZYMAJ FORMĘ!” – PROGRAM PROMUJĄCY ZDROWIE – CERTYFIKAT

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA – „SMAK ŻYCIA, CZYLI DEBATA O DOPALACZACH

Nasza Szkoła uzyskała Certyfikat uczestnictwa za realizację w roku szkolnym 2021/2022 programu edukacji uniwersalnej „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Certyfikat został przyznany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rybniku.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

CERTYFIKAT – GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13.12.1981 – PAMIĘTAJMY!

Certyfikat za zrealizowanie zadań w ramach wojewódzkiego projektu w 40 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13.12.1981 – PAMIĘTAJMY!

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT – DOBRZE zaprojektowana Szkoła 2021

Za promowanie pracy metodą projektu oraz wspieranie młodzieży w podejmowaniu ambitnych wyzwań edukacyjnych nasza szkoła uzyskała Certyfikat „DOBRZE zaprojektowana Szkoła 2021”.

CERTYFIKAT DLA SP1 RYBNIK

CERTYFIKAT – SZKOŁA Z PASJĄ DO MATEMATYKI

CERTYFIKAT DLA SZKOŁY

CERTYFIKAT

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku zdobyła tytuł w Ogólnopolskim Konkursie „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

CERTYFIKAT DLA SZKOŁY

BEZPIECZNA SZKOŁA

Uzyskaliśmy tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczeństwa.

CERTYFIKAT DLA SZKOŁY

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
2.Umożliwia skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.
3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
– zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
– osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
– uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

CERTYFIKAT DLA SZKOŁY

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

W akcji zainaugurowanej przez Ministra Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa nr 1 jako  pierwsza w Rybniku w dniu 21.03.2011 r. odsłoniła tablicę „Szkoły Odkrywców Talentów” i w ten sposób znalazła się na ogólnopolskiej mapie szkół, zaangażowanych we wspieranie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

CERTYFIKAT DLA SZKOŁY

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

W kwietniu 2004 na ręce dyrektora Zdzisława Plisza przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Metodyczna – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach przekazali Certyfikat Salskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie. Nasza szkoła jest pierwsza rybnicka szkolą, która takowy certyfikat otrzymała. Został on zatwierdzony przez Kuratora Śląskiego, wojewódzkiego koordynatora SzPZ oraz władze wojewódzkie. Zgodnie z założeniami Europejskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie (SzPZ), nadrzędnym celem szkoły jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród jej uczniów i pracowników, a także promowanie tej idei na zewnątrz. Nie ma recepty na uzyskanie tytułu Szkoły Promującej Zdrowie.  Nasza szkolą zapoczątkowała w Rybniku idee klas integracyjnych, ukierunkowanych na indywidualne potrzeby dzieci, z poszanowaniem ich odmienności. Projekt przyczynił się do podjęcia wielu inicjatyw: powstały kola zainteresowań, zaczęła działać Spółdzielnia Uczniowska „Maciuś I” i sklepik uczniowski, odbyły się konkursy oraz szkolenia dotyczące bezpieczeństwa oraz higieny zdrowego stylu zżycia i radzenia sobie ze stresem. Podczas realizacji projektu wykorzystano metody aktywizujące oraz potencjał tkwiący w uczniach.

CYRTYFIKAT DLA SZKOŁY

SZKOŁA Z KLASĄ

Od 1 października 2004 roku oficjalnie nasza szkoła jest „SZKOŁA Z KLASĄ”. Dyrektor szkoły mgr Zdzisław Plisz i autorka wyróżnionego trzema gwiazdkami sprawozdania mgr Mariola Reclik uczestniczyli 12 października 2004 w uroczystym podsumowaniu akcji w Pałacu Prezydenckim, na którym z rak pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odebrali Certyfikat „Szkoły z Klasa”.

SZKOŁA, W KTÓREJ UCZĄ NAUCZYCIELE Z KLASĄ

W 2007 roku nasza szkolą uzyskała również tytuł placówki, w której uczą Nauczyciel z klasa. Tytuł wywalczyły:

 • Błońska-Juzek Beata
 • Bujoczek Agnieszka
 • Dworowy Elżbieta
 • Gawliczek – Krząkała Barbara
 • Gronik Renata
 • Łapeta Izabela
 • Łuc Aleksandra
 • Ogrodnik Katarzyna
 • Reclik Mariola
 • Rożek Romana
 • Wojtas – Plisz Aleksandra

CERTYFIKAT DLA SZKOŁY