PROJEKTY

„SPORT NA GRANICY” – TRZECIA MOBILNOŚĆ 20-22 MAJA 2024
Czas na trzecią, ostatnią mobilność naszego projektu realizowanego w ramach projektu „Sport na granicy” finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego V4 Gen Mini-Grants #Visegradfund International Visegrad Fund. Grupa naszych uczniów dotarła rano do Elementary school Borovského.

Więcej informacji na temat mobilności…

/2 czerwca 2024/

„SPORT NA GRANICY” – DRUGA MOBILNOŚĆ 26 KWIETNIA 2024
Za nami kolejne spotkanie partnerów w projekcie Sport na granicy. Tym razem grupa naszych uczniów udała się na 1-dniową mobilność do Karviny. Uczniowie obu szkół najpierw wzięli udział w warsztatach tchoukballa, a następnie na rynku prezentowali tę dyscyplinę mieszkańcom Karviny.

Koordynatorem projektu jest pani Bogumiła Michalewska. Więcej informacji na temat drugiej mobilności…

/2 czerwca 2024/

“AKTYWNOŚĆ SPORTOWA NA GRANICY” (SPORT ACTIVITY ON THE BORDER). 
Za nami pierwsza mobilność w ramach projektu “AKTYWNOŚĆ SPORTOWA NA GRANICY” (SPORT ACTIVITY ON THE BORDER). Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Wyszehradzkiego.
W poniedziałek 11 marca przyjechała do naszej szkoły grupa z partnerskiej szkoły  Základní škola a Mateřská škola Borovského z Karviny. 

Uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie ze szkoły partnerskiej z Karviny wzięli udział w krótkich warsztatach z tchoukball’u prowadzonych przez absolwenta naszej szkoły Piotra Reclika – grającego trenera reprezentacji Polski w tej dyscyplinie.  Następnie panie Bogumiła Michalewska, Marta Zinkowska i Emilia Seliga-Gruszka przeprowadziły zajęcia integracyjne. Ostatnim punktem dzisiejszego dnia była gra miejska na rybnickim Rynku oraz spacer po Rybniku, prowadzone przez pana Mirosława Michalewskiego.
Drugi dzień naszej polsko-czeskiej był bardzo intensywny. Więcej informacji…

/13 marca 2024/


PROJEKT “AKTYWNOŚĆ SPORTOWA NA GRANICY” (SPORT ACTIVITY ON THE BORDER)

Rusza rekrutacja do polsko-czeskiego projektu sportowego.

Projekt “Aktywność sportowa na granicy” (Sport activity on the border) jest realizowany wraz ze szkołą Základní škola a Mateřská škola Borovského z Karviny w ramach Funduszu Wyszehradzkiego V-4 Gen Mini Granty.

Działania projektowe skupią się na aktywności ruchowej uczniów obu szkół, prezentacji nowych dla każdego z partnerów form aktywności ruchowej, prezentacji zasad zdrowego trybu życia, żywienia. Planowane są także wycieczki krajoznawczo turystyczne w Beskidy po obu stronach granicy.

Projekt będzie realizowany w języku angielskim.
W projekcie zaplanowano 2 mobilności uczniów i nauczycieli w okresie 1.02.2024 r. do 31.08.2024r
– mobilność czeskiej grupy 13 uczniów i 2 nauczycieli do Polski w dniach  11-13 marca 2024 r.
– mobilność polskiej grupy 12 uczniów i 3 nauczycieli do Czech w dniu 26 kwietnia 2024 r.
– mobilność polskiej grupy 12 uczniów i 3 nauczycieli do Czech w dniach  20-22 maja 2024r.

Zainteresowani udziałem w projekcie uczniowie powinni zapoznać się z Regulaminem rekrutacji, do 16 lutego br. wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny od 22 stycznia 2024 r. do 16 lutego 2024 r. godz 15.00 dostępnego pod adresem: https://forms.office.com/e/a9zL6y4wYz (do wypełnienia formularza niezbędne jest zalogowanie na swoje konto Office), oraz dostarczyć do Koordynatorki projektu p. Bogumiły Michalewskiej) do 16 lutego 2024 r. godz 15.00. wersji papierowej Załącznika 1, 2 i 3. Więcej ważnych informacji…

/17 stycznia 2024/


ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTU PRZYZNANE
Do naszej szkoły dotarła miła informacja o pozyskaniu środków na realizację projektu współpracy ze szkołą podstawową z czeskiej Karviny. W szkole tej 2 lata temu nasze nauczycielki (p. Michalewska i p. Zinkowska) obserwowały zajęcia prowadzone przez czeskich nauczycieli w ramach innego projektu a teraz wspólnie zrealizujemy 2 wymiany uczniowskie, których tematem przewodnim będzie aktywność fizyczna, rekreacja, zdrowe żywienie. Więcej szczegółów już wkrótce.


 POWER

POWER – PROJEKT „ROZWÓJ NAUCZYCIELA WARUNKIEM ROZWOJU UCZNIA” FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. J. Korczaka w Rybniku przystąpiła do projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER. Pierwsze wzięły w nim udział pani Ewa Ziętek, nauczyciel logopedii i zajęć rewalidacyjnych oraz pani Agnieszka Paduszek, nauczycielka muzyki i zajęć rewalidacyjnych. Pojechały one do Torrejon de Ardoz (niedaleko Madrytu) by obserwować pracę hiszpańskich nauczycieli oraz zapoznać się z tamtejszym systemem oświaty.
            Obserwacje miały miejsce we wspaniałej szkole Colegio JABY, która obejmuje wszystkie etapy edukacji. Nauczycielki miały okazję brać udział w obserwacji zajęć w żłobku, przedszkolu oraz dwustopniowej szkole podstawowej.
            W czasie pobytu miałyśmy okazję brać udział w różnorodnych zajęciach. Nasi wspaniali opiekunowie zadbali byśmy nie nudziły się ani przez chwilę. Miałyśmy okazję pouczyć się programowania, wziąć udział w zajęciach terapeutycznych oraz logopedycznych w przedszkolu i w szkole czy poobserwować pracę w żłobku. Bardzo ciekawe były zajęcia z muzyki, na których pani Paduszek śpiewała razem z dziećmi oraz zajęcia w klasach drugich, które odbywały się w znaczącej części po angielsku. Wspaniałą pracę w szkole sprawuje pedagog, z którym kontaktu uczniowie szukają nawet na przerwach. Prowadzi on również lekcje etyki oraz doradztwo zawodowe, co również miałyśmy okazję zobaczyć. Stworzył w szkole również grupę wsparcia, na której przedstawiciele klas pomagają sobie w rozwiązywaniu problemów i konfliktów występujących między uczniami.
            W szkole, która jest dwujęzyczna dużo zajęć odbywa się po angielsku co znacznie ułatwiło nam kontakt zarówno z uczniami, jak i gronem pedagogicznym, które przyjęło nas bardzo ciepło i starało się pomóc nam na każdym kroku. Ciekawe jest również rozwiązanie kwestii podręczników, które są w formie elektronicznej ponieważ każdy uczeń i nauczyciel ma iPad, a klasy wyposażone są w Smart TV.
            Szkoła, w której byłyśmy dużo uwagi poświęca zaangażowaniu rodziców w proces edukacji. Kilka razy w tygodniu odbywają się zajęcia dla różnych klas na które przychodzą rodzice i pomagają uczniom w realizacji trudniejszych zadań.
            Obserwacja zajęć w hiszpańskiej szkole pozwoliła mi inaczej spojrzeć na rolę pomocy multimedialnych w procesie edukacji. Dzięki naszym opiekunom sama zaczęłam korzystać z wielu programów i aplikacji, które znacznie ułatwiają mi pracę (ponieważ łatwiej tworzy mi się pomoce dydaktyczne), a uczniom sprawiają wiele przyjemności. Było to naprawdę ciekawe doświadczenie, które wpłynie na mój sposób pracy terapeutycznej. Swoją wiedzą dzielimy się również z koleżankami z pracy- Ewa Ziętek.
            Projekt „Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


GRAND TOUR W RZYMIE
W październiku 2021 r. panie Ewa Kopel i Mariola Reclik uczestniczyły w Rzymie w kursach w ramach ostatniej mobilności programu PO WER. W międzynarodowym gronie kursantek nauczycielki naszej szkoły mogły rozmawiać o wspólnych korzeniach Europejczyków, multikulturowości, a także o różnych metodach pracy w edukacji. Był też czas na poznawanie atrakcji stolicy Włoch, zwiedzanie pod czujnym okiem organizatorów wystaw w muzeach narodowych i galeriach sztuki.

Wiele kilometrów każdego dnia nasze panie podążały śladami Caravaggia i Berniniego, szukając ich dzieł w kościołach i na włoskich placach. Pracując w mieszanej grupie szukały także miejsc, gdzie kultura starożytna przeplata się z teraźniejszością. Największe wrażenie zrobiły na nich termy Karakali, spektakl „Światło i dźwięk” w Forach Augusta, Muzea Watykańskie i lazania w pobliskiej restauracji.

Podczas spotkań organizatorzy komplementowali naszą szkołę za udział w projekcie pn. „Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia”, do którego przystępują najlepsze szkoły w Europie.

Z tego typu wyjazdów wypływa wniosek, a zarazem rada dla uczniów, że warto się uczyć języków obcych, spełniać swoje marzenia, warto podróżować i poznawać innych ludzi. Prawdą jest powiedzenie, że „podróże kształcą”.

/13 stycznia 2022/


JOB SHADOWING W KARWINIE
Od 27 września do 10 października nasze nauczycielki Bogumiła Michalewska oraz Marta Zinkowska obserwowały zajęcia w Základní škola a Mateřská škola Borovského w Karvinie.
Celem mobilności było zapoznanie się z czeskim systemem edukacji oraz codzienną pracą czeskich nauczycieli.

W ramach wizyty odbyły się spotkania z Dyrekcją szkoły, z pedagogiem szkolnym oraz gronem nauczycielskim. Nasze nauczycielki miały możliwość obserwacji zajęć lekcyjnych, zapoznania się z bazą dydaktyczną i infrastrukturą szkoły. Uzyskały też bardzo cenne infmroacje na temat systemu oceniania osiągnięć uczniów oraz egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.

W ciągu tych dwóch tygodni koordynatorka projektu Bogumiła Michalewska oraz Marta Zinkowska obserwowały zajęcia historii, wychowania fizycznego, języka angielskiego, občanská vychova , vlastivēda oraz Človēk a svēt práce .

– Občanská vychova to odpowiednik wiedzy o społeczeństwie, przedmiot którego uczą się nasze ósme klasy a vlastivēda w klasach czwartych i piątych to przedmiot łączący elementy geografii oraz historii – podsumowują uczestniczki mobilności.

Odbyły się również liczne rozmowy na temat metod prowadzenia lekcji, aktywizacji uczniów czy sposobów rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych. Była to cenna wymiana doświadczeń.

Job shadowing był jednym z ostatnich działań podejmowanych w ramach projektu PO WER pn. „Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia”.

/10 października 2021 r./


WAKACYJNE SZKOLENIA NAUCZYCIELI SP1
Pani Ewa Ziętek i koordynatorka projektu – Bogumiła Michalewska wzięły w lipcu udział w tygodniowych szkoleniach organizowanych w Bradze. Obie nauczycielki dowiedziały się jak wykorzystywać metody coachingowe oraz nowoczesne narzędzia technologii internetowo-komunikacyjnej w pracy z uczniami.

Szkolenia prowadzili trenerzy z firmy BragaMob, która poza kursami dla nauczycieli o różnej tematyce  organizuje również praktyki dla uczniów szkół technicznych. – Nasze szkolenia odbywały się w środku lata i w środku IV fali pandemii w Portugalii. Wszyscy Portugalczycy bardzo doświadczeni przez pandemię przestrzegali zasad nałożonych przez rząd a same szkolenia odbywały się w reżimie sanitarnym – podsumowuje pobyt pani Bogumiła Michalewska.
Kursy były prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, obie nauczycieli otrzymały sporą dawkę wiedzy i narzędzi, które z pewnością wykorzystają w swojej pracy (nie tylko zdalnej) w najbliższych miesiącach.
Organizatorzy zadbali także o bogaty program kulturowy. – Po zajęciach mieliśmy okazję odwiedzić – poza samą Bragą – okoliczne miejscowości, park narodowy Geres a po zakończeniu kursu także Porto. – wspomina pani Ewa Ziętek.
Oba szkolenia odbywały się w ramach projektu Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia finansowanego  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

/1 września 2021 r./


WE WŁOSZECH PO ANGIELSKU

Pomimo obecnej sytuacji epidemicznej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. J. Korczaka w ramach programu PO WER realizuje projekt Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia. W lipcu nauczyciel informatyki wziął udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego we Włoszech a kolejne mobilności zaplanowane są na początek października.

W związku z pandemią do końca nie było wiadomo czy kurs się odbędzie. Ostatecznie firma Jump z Soverato zdecydowała się na organizację kursu dla… 1 uczestnika.  – Dzięki temu szkolenie było „szyte na miarę” i dostosowane do moich potrzeb i umiejętności językowych. Pomimo zaproponowanego programu prowadzący zajęcia byli bardzo elastyczni i na zagadnienia sprawiające mi trudności poświęcali więcej czasu a na te łatwiejsze – mniej. Pełna indywidualizacja z maksymalną intensywnością. Nie byłoby to możliwe w większej grupie – podsumowuje szkolenie Mirosław Michalewski, nauczyciel informatyki w rybnickiej Jedynki.

Zajęcia były ukierunkowane na przygotowanie do egzaminu na poziomie B2 i zawierały wszystkie składowe tego egzaminu: słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie. – Za dwa pierwsze elementy odpowiadała Catherine – Australijka od 10 lat mieszkająca we Włoszech, wieloletnią egzaminatorka. Dzięki temu uzyskałem informację na temat przebiegu egzaminu, wymagań stawianych zdającemu oraz na co zwracają uwagę egzaminatorzy. Drugą nauczycielką była Tiziana – nauczycielka w pobliskiej szkole, studiująca w Stanach, która była odpowiedzialna za bardzo istotną na egzaminie część gramatyczną. – dodaje nauczyciel.

Zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu społecznego. – Generalnie Włosi, bardzo doświadczeni przez COViD, bardzo przestrzegają zasad. Przed wiejściem do muzeów czy większych sklepów mierzona jest temperatura, niemal wszyscy zakładali maseczek wchodząc sklepów i były one noszone poprawnie, co nie jest regułą w Polsce – ocenia Mirosław Michalewski. 

Poza nauką uczestnik projektu miał też czas na zwiedzenie Kalabrii. Lameria Terme, Badolato, Tropea, Reggio di Calabria, Pizzo, Scilla to niektóre miejsca w południowych Włoszech, które udało się odwiedzić w wolny od zajęć weekend.

Dodać należy, że jeszcze przed pandemią – w ferie zimowe – 2 nauczycielki: Ewa Ziętek i Agnieszka Paduszek – obserwowały zajęcia w hiszpańskim Torrejon de Ardoz, w pobliżu Madrytu.

/1 września 2020r./


COMENIUS – ARCHIWUM


RYBNICKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI – ARCHIWUM


6 NA START – ARCHIWUM


MOGĘ JA, MOŻESZ TY – MOŻEMY MY ARCHIWUM


SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW – ARCHIWUM


 RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W RYBNIKU – ARCHIWUM


KAŻDY MOŻE JEŚLI CHCE ARCHIWUM