STOŁÓWKA

Nowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Aktualizacja – wrzesień 2022 r.

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY
Płatność za obiady, proszę kierować na konto:
PKO BP 35 1020 2528 0000 0802 0435 6762
Tytułem: wpłata za obiady /imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc…

Płatności za obiady dokonujemy w miesiącu następującym po danym miesiącu żywieniowym.
Czyli – za wrzesień płacimy dopiero w październiku, po otrzymaniu informacji na e-dzienniku.
Jeżeli informacje na e-dzienniku do państwa nie docierają to proszę pytać o płatności przez e-mail lub telefonicznie.
Poczta intendenta: jsnopek@sp1.rybnik.pl