HISTORIA

Budynek szkolny zlokalizowany w Rybniku przy ulicy Bolesława Chrobrego 29, w którym ma swoją siedzibę Szkoła Podstawowa nr 1, został wybudowany w roku 1924 dla potrzeb niemieckiego gimnazjum. Zleceniodawcą i inicjatorem budynku było Towarzystwo Szkół Niemieckich w Katowicach.

W roku 1929 dobudowano salę gimnastyczną z możliwością spełnienia funkcji sali teatralnej i sali zgromadzeń, segment przedszkola oraz segment szkolny z przeznaczeniem dla potrzeb szkoły gospodarczej.

Budynek szkoły

Ówczesna nazwa ulicy, przy której zlokalizowano budynki szkolne to Schützenstraße. Oficjalna nazwa tejże placówki: Deutsche Privatgymnasium.

Pierwszym dyrektorem tegoż gimnazjum, w tym budynku szkolnym był pan Kittel, zaś jego zastępcą pan Banczyk. W roku 1937 powyższa placówka oświatowa zostaje rozwiązana, a budynek szkolny udostępniony Szkole Ludowej (Volkschule), która prowadziła działalność oświatą do roku szkolnego 1944/45. Po wyzwoleniu na terenie szkoły mieści się wojskowy lazaret. Pierwsi uczniowie polskiej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1  III stopnia w Rybniku rozpoczynają naukę w roku szkolnym 1945/1946.

Pierwszym dyrektorem szkoły został Piotr Korgul. Jego następcami byli:
1951 – 1966 r. mgr Irena Pilch
1966 – 1978 r. mgr Leon Pytlik
1978 – 1983 r. mgr Urszula Kuśka
1983 – 1988 r. mgr Leokadia Zaik
1986 – 1988 r. mgr Ewa Podsiadło – Gasik
1988 – 1992 r. mgr Ewa Adamczyk – Gibadło
1992 – 2003 r. mgr Urszula Pietruszek
Od 2003 r. funkcję dyrektora pełni mgr Zdzisław Plisz

W budynkach zajmowanych obecnie w całości przez szkołę działały:
– w latach 1945 – 1985 Przedszkole nr 1
– w latach 1985 – 1995 Młodzieżowy Dom Kultury
– w latach 1970 – 1996 Poradnia Wychowawczo – Zawodowa

Od 16 czerwca 1982 roku szkoła nosi nazwę Szkoły Podstawowej  im. Jana Korczaka.  Od tego czasu jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.