RADA RODZICÓW

NUMER KONTA RADY RODZICÓW
47 1090 0088 0000 0001 5781 5068

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w roku szkolnym 2023/2024

L.P.KLASAIMIĘ I NAZWISKO
1.I aKatarzyna Bryk
2.I bKarolina Baranowska
3.II aAgnieszka Zakrzewska
4.II bMagdalena Stec
5.III aAneta Szczepańska
6.III bMagdalena Łukawska
7.III cKarolina Doliba
8.IV aJustyna Snopek/Karolina Reman
9.IV bAgata Dziewior-Rezner
10.V aŻaneta Wojaczek
11.V bBarbara Kocemba
12.VI aAneta Berus
13.VI bEmilia Wieczorek / Dagmara Danik-Ustapiuk / Izabela Łapeta
14.VII aRenata Tkocz-Kapica
15.VII bAneta Jurczak
16.VIII aŻaneta Wojaczek
17.VIII bPiotr Nowak