PROGRAM PROFILAKTYCZNY „PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY OD DZISIAJ”

Jak co roku początek roku i wczesna jesień to w naszej szkole czas na przypomnienie uczniom o zasadach bezpiecznego zachowania we wszystkich aspektach naszego życia, bo najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów. W minionym tygodniu pedagog szkolny pani Ewa Kopel była inicjatorem kilku spotkań o charakterze profilaktycznym. W środę 22 września w klasie VII c pan Dariusz Piotrowski z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku przeprowadził zajęcia w ramach Programu profilaktycznego „Przyszłość  zależy od dzisiaj”. Zajęcia dotyczyły problemów związanych z używaniem alkoholu oraz wynikających z tego konsekwencji. Uczniowie przez dwie godziny lekcyjne z wielkim zainteresowaniem oraz aktywnością uczestniczyli w prowadzonych zajęciach. Poznali zagrożenia i konsekwencje dla prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka ( psychiczne, społeczne, fizyczne). Dowiedzieli się, jakie są najczęstsze przyczyny sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież. Uzyskali wiedzę na temat ochrony prawnej małoletnich przed spożywaniem alkoholu. Zobaczyli również krótki film „Domówka” przedstawiający skutki spożywania przez osoby nieletnie alkoholu. 

W tym samym dniu, gościem w klasach VI a, b, był st.sierż. K. Kazek przedstawiciel Wydziału ds. profilaktyki w rybnickiej Policji. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając wiele pytań i opowiadając o własnych doświadczeniach, w których zachowanie bezpieczeństwa było bardzo ważne.  Pan policjant podjął kwestie objawów demoralizacji u osób nieletnich, odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa na co dzień, jak i bezpiecznych zachowań w sieci. Zwrócił uwagę na okazywanie sobie wzajemnego szacunku i akceptowanie inności drugiej osoby. Zaakcentował, że Policji nie należy się bać, że są po to, żeby pomagać w trudnych sytuacjach. Dzieci wyszły zadowolone ze spotkania.