„ŁĄCZYŁA ICH NIEPODLEGŁA. OBYWATELE II RZECZPOSPOLITEJ W KL AUSCHWITZ”

Klasy ósme w tym tygodniu zwiedziły MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU. W ramach projektu „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz” nasi uczniowie wzięli  udział w dniu studyjnym obejmującym prezentację wprowadzającą do tematyki projektu, zwiedzanie Miejsca Pamięci z przewodnikiem oraz warsztaty podsumowujące, podczas których uczestnicy zapoznają się z indywidualnymi losami osób więzionych w KL Auschwitz. Uczniowie w dużym skupieniu słuchali przewodników i zapalili znicze pod Ścianą Straceń. 


Głównym celem wyjazdu było przybliżenie naszym uczniom znaczenia procesu odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości polskiej, tragicznie przerwanego wybuchem II wojny światowej. Istotną rolę odgrywa tu pamięć o indywidualnych losach obywateli II Rzeczpospolitej osadzonych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz, która skłania do refleksji nad takimi pojęciami jak wolność, solidarność, poszanowanie praw i godności człowieka w obliczu okupacji i niewoli.
W czasie warsztatów uczniowie zapoznali się z indywidualnymi historiami kilku osób, które trafiły do obozu koncentracyjnego w wieku dziecięcym. To wydarzenie przerwało ich dzieciństwo i pozostało w nich na zawsze.
Do projektu uczniów naszej szkoły zgłosiła pani Bogumiła Michalewska, a za organizację wyjazdu odpowiadały wychowawczynie klas Pani Marta Hawel, Pani Gabriela Kula oraz pani Marta Zinkowska

/2 listopada 2022/