ARCHIPELAG SKARBÓW

            W dniach 20 – 21 października 2021 roku uczniowie klas VII naszej szkoły uczestniczyli w rekomendowanym programie profilaktycznym Archipelag skarbów zorganizowanym dla nich przez pedagoga szkolnego panią Ewę Kopel. Program jest wpisany do ogólnopolskiego „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” nadzorowanego przez KBPN, PARPA, ORE i IPIN. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia.

            W ramach tego programu odbyło się również szkolenie dla nauczycieli oraz dla rodziców w/w uczniów. Program Archipelag Skarbów porusza szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Jest zbudowany wokół kluczowych tematów dotyczących czasu dojrzewania. Odwołuje się do świata wartości opartego na pragnieniu trwałego szczęścia i prawdziwej miłości. Program wskazuje na istotną rolę przyjaźni w osiągnięciu omawianych celów poprzez wspieranie równomiernego rozwoju relacji między nastolatkami. Program jest prowadzony przez 3 osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów. W trakcie dwóch dni warsztatów przekazywana była młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Ważnym aspektem programu był trening asertywności, w którym uczestnicy mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.

            W warstwie profilaktycznej, bazując na modelu zintegrowanym, program skutecznie oddziałuje w obszarze ograniczania ryzyka przemocy, uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne), ograniczania ryzyka depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności. Program wspiera młodzież w poznawaniu i akceptacji siebie, zachęca młodzież do pozytywnego spojrzenia na istotne z punktu widzenia psychologii rozwojowej obszary: złość, zakochanie, właściwe przeżywanie okresu dojrzewania, wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości, tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka. . „Archipelag Skarbów” pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał. Uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczyli w prowadzonych przez dwa dni warsztatach prowadzonych w ciekawy, przyciągający uwagę uczniów sposób.