Logo szkoly

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29, tel/fax 32 4222587
e-mail: jedryb@poczta.onet.pl

GODŁO

biuletyn informacji publicznej
O szkole
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciele
Stołówka
Projekty
SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW

Miasto Rybnik realizuje kolejny projekt edukacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym razem dotyczy poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Szkoła dobrych pomysłów - to jak sama nazwa wskazuje - projekt skupiony przede wszystkim na wdrażaniu dobrych pomysłów w życie 26 rybnickich szkół podstawowych. Dobrymi pomysłami okazują się nie tylko dodatkowe zajęcia umożliwiające pracę wyrównawczo-dydaktyczną, ale i wszelkie niekonwencjonalne formy kształcenia.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogliśmy podnieść atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej szkół podstawowych poprzez wdrożenie autorskich Programów Rozwojowych Szkół, realizację Weekendowego Uniwersytetu Ucznia, organizację Festiwalu Nauki czy też przeprowadzenie w szkołach animacji lokalnych.
zkoła dobrych pomysłów koncentruje się wokół poszerzania wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych, dzięki czemu wzrośnie poziom motywacji uczniów do dalszego kształcenia i co przyczyni się do kreowania postaw prospołecznych. W tym celu przewidziane są zajęcia z psychologiem dla uczniów i ich opiekunów. Akademia rodziców będzie służyła przede wszystkim dzieciom z problemami wychowawczymi i edukacyjnymi, a także wypracowaniu skutecznych form współpracy między szkołą i rodzicami.
Budżet projektu wynoszący ponad 2,5 mln zł obejmuje także zakup materiałów dydaktycznych i promocyjnych. Ponadto, dzięki funduszom europejskim i środkom budżetowym zostaną zorganizowane prelekcje, wizyty studyjne i wycieczki szkolne.
Projekt Szkoła dobrych pomysłów nastawiony jest na poszerzanie horyzontów uczniów szkół podstawowych poprzez innowacyjne działania edukacyjne i współpracę z lokalnym środowiskiem kulturalno-oświatowym.

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Szkoła dobrych pomysłów”

Regulamin

Harmonogram form wsparcia (I-III, 2011 r.)

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

Z życia szkoły
Comenius
Projekty
Gazetka szkolna
Sklepik szkolny
Galeria
Równy Start w Przyszło?ć
KAPITAŁ LUDZKI
PORTAL MIASTA RYBNIK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku