Logo szkoly

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29, tel/fax 32 4222587
e-mail: jedryb@poczta.onet.pl

GODŁO

biuletyn informacji publicznej
O szkole
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciele
Stołówka
Projekty
RÓWNY START W PRZYSZŁOSĆ

Równy start w przyszlosc

Projekt realizowany przez Urzad Miasta Rybnika,
wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Dzialanie 2.1

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka przystapila do realizacji projektu "Równy Start w Przyszlosc - Wyrównywanie Szans Edukacyjnych w Rybniku"
W ramach tego projektu realizowano tygodniowo w szkole  105 godzin zajec pozalekcyjnych.  
Do projektu przystapilo ogólem- 393 uczniów.
Liczba uczniów uczestników poszczególnych zajec pozalekcyjnych:

 • Zajecia wyrównawcze- 339
 • Kólka zainteresowan- 210
 • Kólka jezykowe- 101
 • Kólka informatyczne- 93
 • Zajecia motywacyjne - 30
 • Prelekcje- 286
 • Inne przedsiewziecia edukacyjne - 643

W ramach projektu organizowane byly nastepujace dzialania:
Zajecia wyrównawcze w nauczaniu zintegrowanym - na poczatku zajec uczniowie objeci projektem  mieli w róznym stopniu problemy z wypowiadaniem sie, czytaniem takze czytaniem ze zrozumieniem, graficznym odtwarzaniem pisma, tempem pisania, liczeniem, rozwiazywaniem zadan tekstowych. Niektórzy mieli wolne tempo pracy i wykazywali dystans wobec rówiesników. Obecnie mozna stwierdzic bardzo znaczna poprawe w nabywaniu tychze umiejetnosci. Uczniowie w wiekszym stopniu rozumieja slowa mówione, plynniej i wyrazisciej czytaja, poprawila sie grafika, tempo i poprawnosc pisania. Potrafia  porzadkowac, wyszukiwac, rozpoznawac, segregowac, rysowac, odmierzac, liczyc i dobierac. Wzrosla umiejetnosc poslugiwania sie liczbami naturalnymi i dzialaniami matematycznymi oraz umiejetnosci rozwiazywania zadan tekstowych. Radza sobie z niepewnoscia i zlozonoscia zjawisk, potrafia prezentowac wlasny punktu widzenia, argumentowac i bronic wlasnego zdania. Bardzo chetnie pracuja w grupie i dobrze porozumiewaja sie. Daza do sumiennosci i systematycznosci.
   Pozwala, to stwierdzic iz zajecia wyrównawcze wspomagaja proces uczenia sie dziecka i pomagaja przezwyciezac trudnosci w zdobywaniu wiedzy i umiejetnosci. Nadal jednak nalezy czuwac nad tym procesem w toku edukacji i wskazywac dzieciom wlasciwa droge do osiagniecia sukcesów, bowiem kazde dziecko jest indywidualna jednostka i w róznym stopniu zdobywa wiedze.
Zajecia wyrównawcze z matematyki: uczestnicy zajec w stopniu bardzo dobrym opanowali umiejetnosc wykonywania dzialan sposobem pisemnym na liczbach naturalnych i ulamkach dziesietnych. Nie maja wiekszych problemów z wykonywaniem dzialan na ulamkach zwyklych ( w tym skracanie i rozszerzanie ulamków). Uczniowie w zadawalajacym stopniu obliczaja obwód wielokatów oraz pole prostokata i kwadratu. Potrafia bez problemu wskazac i opisac prostopadloscian i szescian sposród innych figur przestrzennych. Ponadto potrafia poslugiwac sie skala, swobodnie zamieniaja poznane jednostki ( dlugosci, masy, czasu). Wszystkie zalozone cele zostaly osiagniete w stopniu dobrym badz bardzo dobrym.
Zajecia wyrównawcze z jezyka polskiego: wielu uczniów konczy ten rok szkolny  z wyzsza ocena z jezyka polskiego niz w klasie poprzedniej. Uczniowie klas VI uczestniczacy w zajeciach uzyskali wysoka liczbe punktów na sprawdzianie po klasie szóstej. Uczestnicy zajec stali sie takze aktywniejsi w czasie lekcji.
Zajecia wyrównawcze z historii:  w czasie realizacji modulu uczniowie doskonalili wiedze dotyczaca regionu i miasta, poznali sylwetki znanych Polaków i Europejczyków, interesowali sie bitwami i wojnami oraz formacjami wojskowymi, pracowali w szkolnej izbie tradycji, poznawali i segregowali eksponaty, przygotowali makiety bitew z czasów Ii wojny swiatowej. Efektem zajec jest niewatpliwie udzial w konkursach z historii i zdobywanie w nich wysokich miejsc. Zajecia wplynely na wszechstronny rozwój zarówno emocjonalny, intelektualny i duchowy uczestniczacych w nich uczniów.
Zajecia wyrównawcze dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: uczniowie udoskonalili czytanie ze zrozumieniem, podniosly graficzny poziom pisma, wypowiadaja sie calym zdaniem na dany temat, doskonalily umiejetnosc uwaznego sluchania, doskonalili umiejetnosc dodawania i odejmowania a takze mnozenia, przeliczali i porównywali liczby, rozpoznawali figury geometryczne.
Zajecia motywacyjne: lepsze oceny uczniów z zachowania oraz mniej skarg na ich agresywne zachowania w stosunku do rówiesników i otaczajacego ich swiata.
Zajecia Kola Milosników Ksiazki : imprezy i przedsiewziecia organizowane przez uczestników zajec KMK:

 • Pasowanie na czytelnika klas pierwszych
 • Zorganizowanie spotkania autorskiego z pisarka Jadwiga Mandera
 • Obchody: Miedzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, Swiatowego Dnia Ksiazki dla Dzieci, Tygodnia Bibliotek
 • Wlaczenie sie do miedzynarodowej akcji BOOKMARK - zakladka do ksiazki
 • Wlaczenie sie w akcje Cala Polska Czyta Dzieciom
 • Przygotowanie albumu o Januszu Korczaku
 • Opracowanie Przewodnika Roslin Leczniczych w ramach akcji STOP LEKOMANII
 • Wydawanie dodatku "WIESCI BIBLIOTECZNE" do gazetki szkolnej "JEDYNECZKA"
 • Zorganizowanie szeregu konkursów i wystaw np.: Zyczenia dla Biblioteki, Byla sobie Karolinka, Czytelnik Roku, Duzo czytam - duzo wiem
 • Wyjscia do kina i biblioteki.

Kólko  gimnastyki korekcyjnej
Z uwagi na specyfike zajec trudno jest nauczycielowi prowadzacemu zajecia z gimnastyki korekcyjnej dokonac pomiaru osiagniec ucznia i zmierzyc efekty pracy. Jedynie czesciowo mozliwe jest sprawdzenie osiagnietych celów za pomoca analizy porównawczej prób (testu na miesnie brzucha, grzbietu i obreczy barkowej). Analiza testu wykazala, iz mozliwosci indywidualne uczniów bedacych uczestnikami programu wzrosly oraz w kilku przypadkach nie zmienily sie, natomiast zaden z uczniów nie pogorszyl swoich wyników, dzieki czemu mozna powiedziec, ze program odniósl pozadany efekt. Wzrosla chec do podnoszenia swojej sprawnosci i dbalosci o wlasne cialo i sylwetke.
Kólko gry i zabawy:
Poznane elementy na zajeciach byly wykorzystywane np. na zawodach z gier i zabaw  rezultatem czego bylo zajecie 2 miejsca w pólfinalach miejskich. Z uwagi na specyfike zajec trudno jest nauczycielowi prowadzacemu zajecia z gier i zabaw dokonac pomiaru osiagniec ucznia i zmierzyc efekty pracy. Jedynie czesciowo mozliwe jest sprawdzenie osiagnietych celów za pomoca analizy porównawczej testu Zuchory. Analiza testu wykazala, iz mozliwosci indywidualne uczniów bedacych uczestnikami programu wzrosly oraz w kilku przypadkach nie zmienily sie, natomiast zaden z uczniów nie pogorszyl swoich wyników dzieki czemu mozna powiedziec ze program odniósl pozadany efekt. Wzroslo zainteresowanie sportem zwlaszcza w czasie wolnym, a takze checi do podnoszenia swojej sprawnosci.
Kólko teatralne:
Wyrabianie pozytywnego obrazu samego siebie u uczniów wystepujacych na scenie.
Kólka ceramiczne z podstaw rzezby i modelowania w glinie  ceramicznej dla dzieci
Przygotowane eksponatów na  wystawy prac uczestników kólka.
Zajecia informatyczne:
Uczestnicy w stopniu bardzo dobrym poznali zasady bezpiecznego uzytkowania sprzetu komputerowego i urzadzen elektronicznych, przygotowali sie do celowego wykorzystania oprogramowania z zakresu edycji grafiki, tekstu i obiektów dzwiekowych. Ponadto w stopniu zadowalajacym potrafia stosowac komputer w procesie uczenia sie i poznawania róznych dziedzin wiedzy. Nabyli takze umiejetnosc sprawnego pozyskiwania informacji z róznych zródel oraz wykorzystania komputera do wzajemnej komunikacji. Uczniowie w stopniu dobrym opanowali elementarne zasady algorytmiki i programowania w jezyku Logo.
Zajecia jezykowe:
Dzieki zajeciom z jezyka angielskiego dzieci pozbyly sie bariery jezykowej, nabraly wiekszej pewnosci siebie w zakresie komunikowania sie w jezyku angielskim. Przestalo dla nich stanowic klopot zle wypowiedzenie angielskiego wyrazu, nabraly checi do dalszej nauki, poszerzania wiedzy, slownictwa. Dzieci domagaly sie coraz to trudniejszych cwiczen, wiekszej ilosci zadan. Nie poddawaly sie, gdy cos im nie wychodzilo-wrecz przeciwnie-wszelkiego rodzaju cwiczenia wykonywaly bardzo chetnie, samodzielnie, chetniej uczestniczyly w grach i zabawach, na które dawniej nie mialy ochoty.

W ramach programu organizowano liczne wycieczki i wizyty studyjne:

 • wycieczki  do kina - 16 wycieczek; 559 uczestników
 • wycieczka do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach - 5 wycieczek; 181 uczestników
 • wycieczka do Lesnego parku Niespodzianek w Ustroniu - 2 wycieczki; 163 uczestników
 • wycieczka do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku - 8 wycieczek; 65 uczestników
 • wycieczka do Domu Chleba w Górkach Malych - 1 wycieczka, 62 uczestników
 • wycieczka na rybnickie cmentarze - 1 wycieczka; 9 uczestników
 • zwiedzanie zabytkowych obiektów Rybnika - 6 wycieczek; 43 uczestników
 • wycieczka do Krakowa - 3 wycieczki ; 144 uczestników
 • wycieczka do Studia Filmów Animowanych w Bielsku-Bialej - 2 wycieczki; 102 uczestników
 • wycieczka do muzeum w Rybniku - 1 wycieczka; 19 uczestników
 • wizyta studyjna uczniów klas IV na zamku w Chudowie;
 • wizyta studyjna uczniów klas II  w Osrodku Wypoczynkowym Elektrownii Rybnik jako forma poznania wytworów przemyslowych naszego regionu;
 • wizyta studyjna uczniów klas I w rybnickim muzeum.
Wycieczka do Krakowa (144 uczestników)
wycieczka do Krakowa
wycieczka do Krakowa
wycieczka do Krakowa
wycieczka do Krakowa

Duzym powodzeniem cieszyly sie równiez zorganizowane prelekcje i spotkania:

 • "Postawy rodzicielskie i ich wplyw na zachowanie" - prelekcja skierowana do rodziców klas IV i II - 3 godziny

Tematyka: Przedstawienie 4 podstawowych typów rodziców (" dominujacy", "zaniedbujacy", "pozwalajacy na wszystko", "kochajacy i stanowczy"; uswiadomienie faktu iz dzieci potrzebuja jasnych zasad i granic; wlasciwa wspólpraca ze szkola w celu lepszego wplywu na dziecko.(56 osób)

 • "Skuteczna komunikacja interpersonalna - bez leku i agresji" - prelekcja skierowana do uczniów klas IV - 3 godziny

Tematyka:  charakterystyka skutecznej komunikacji oraz barier komunikacyjnych; sposoby wyrazania wlasnych opinii i przekonan; wlasciwe sposoby reagowania na osad, krytyke i zranienie; asertywne wyrazenie gniewu. ( 64 osoby )

 • "Rozwiazywanie problemów higienicznych zwiazanych z dojrzewaniem" - prelekcja skierowana do uczennic  klas VI - 2 godziny

Tematyka: przedstawienie zmian zachodzacych w organizmie dziewczat zwiazanych z dojrzewaniem; biologiczne uwarunkowania dojrzewania; higiena w "trudnych dniach" w czasie miesiaczki; nauka prawidlowej pielegnacji.(33 osoby)

 • "Badz odpowiedzialny za swoje czyny"-  prelekcja skierowana do uczniów  klas VI i ich rodziców  - 1 godzina

Tematyka: Zapewnienie bezpieczenstwa dzieciom i mlodziezy stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoja rodzice, nauczyciele i policja. Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielnosci musimy coraz bardziej liczyc sie z koniecznoscia wyposazenia go w umiejetnosc przewidywania zagrozen, unikania ich, a jesli juz zaistnieja - w zdolnosc do radzenia sobie z trudna sytuacja. Statystyki policyjne dowodza, iz dzieci i mlodziez ze wzgledu na swoje predyspozycje psychofizyczne oraz wychowanie w poczuciu ufnosci do otaczajacego je swiata, coraz czesciej staja sie ofiarami jak tez i sprawcami przestepstw. Uczniowie klasy VI  to grupa dzieci, która w swietle prawa przekracza granice odpowiedzialnosci karnej, w wieku 13 lat mlody czlowiek juz sam ponosi konsekwencje swoich czynów. Skutki zachowan patologicznych niewatpliwie odcisna sie pietnem na calym doroslym zyciu. Dlatego tez tak wazne jest zapoznanie uczniów z podstawowymi pojeciami z zakresu problematyki nieletnich. Czesto mlodzi ludzie nie dysponuja wiedza w tym temacie lub ich wiedza jest wyrywkowa i wypaczona. Istotnym problemem  dla przyszlych absolwentów szkól podstawowych jest równiez wejscie w nowe srodowisko i zwiazane z tym zagrozenia: przemoc, alkohol, narkotyki. W tej sytuacji uczenie zachowan asertywnych jest niezbedne dla tej grupy wiekowej.  ( 48 osób )

 • "Bezpieczna droga do szkoly" -  prelekcja skierowana do uczniów  klas I   - 3  godziny

Tematyka: Zgodnie z ustawa - prawo o ruchu drogowym z dnia 31 grudnia 1991 roku, dziecko, które ukonczylo 7 lat moze samodzielnie uczestniczyc w ruchu drogowym na drogach publicznych. Wiadomo jednak, ze ze wzgledu na swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne siedmiolatek nie jest pelnosprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zasadne jest wiec ksztaltowanie u dziecka okreslonych predyspozycji niezbednych dla jego bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Dzieci 7-10-letnie nie maja dobrze  rozwinietej spostrzegawczosci, dosc czesto zauwazaja szczególy, a nie istotne zjawiska. Otaczajaca rzeczywistosc spostrzegaja przede wszystkim za pomoca wzroku i czesciowo sluchu. Tymczasem ze wzgledu na swój niski wzrost, ograniczone mozliwosci koordynacji wzrokowo-sluchowej oraz psychomotorycznej dzieci te maja niezbyt szerokie pole widzenia oraz powazne trudnosci w ocenie kierunku, z którego dochodza dzwieki, a stad maja trudnosci w ocenie kierunku i odleglosci zródla dzwieku, np. pojazdu. Wiedza i doswiadczenie dzieci siedmioletnich w zakresie ruchu drogowego sa niewielkie. Ponadto nie posiadaja one jeszcze zbyt dobrze uksztaltowanej umiejetnosci przetransponowania wiadomosci slownych na czynnosci praktyczne. Kazda nieomal sytuacja w ruchu drogowym jest dla nich nowym, trudnym problemem do rozwiazania, poniewaz nie posiadaja one zbyt dobrze rozwinietej wyobrazni i myslenia przyczynowo-skutkowego. Nie potrafia zatem przewidziec skutków podejmowanych przez siebie decyzji. Opracowany program prelekcji ma uksztaltowac w dzieciach nawyki wlasciwego poruszania sie po drogach. (56 osób)

 • "Badz odpowiedzialny za swoje czyny"-  prelekcja skierowana do uczniów  klas VI - 2 godziny

Tematyka: Zapewnienie bezpieczenstwa dzieciom i mlodziezy stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoja rodzice, nauczyciele i policja. Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielnosci musimy coraz bardziej liczyc sie z koniecznoscia wyposazenia go w umiejetnosc przewidywania zagrozen, unikania ich, a jesli juz zaistnieja - w zdolnosc do radzenia sobie z trudna sytuacja. Statystyki policyjne dowodza, iz dzieci i mlodziez ze wzgledu na swoje predyspozycje psychofizyczne oraz wychowanie w poczuciu ufnosci do otaczajacego je swiata, coraz czesciej staja sie ofiarami jak tez i sprawcami przestepstw. Uczniowie klasy VI  to grupa dzieci, która w swietle prawa przekracza granice odpowiedzialnosci karnej, w wieku 13 lat mlody czlowiek juz sam ponosi konsekwencje swoich czynów. Skutki zachowan patologicznych niewatpliwie odcisna sie pietnem na calym doroslym zyciu. Dlatego tez tak wazne jest zapoznanie uczniów z podstawowymi pojeciami z zakresu problematyki nieletnich. Czesto mlodzi ludzie nie dysponuja wiedza w tym temacie lub ich wiedza jest wyrywkowa i wypaczona. Istotnym problemem  dla przyszlych absolwentów szkól podstawowych jest równiez wejscie w nowe srodowisko i zwiazane z tym zagrozenia: przemoc, alkohol, narkotyki. W tej sytuacji uczenie zachowan asertywnych jest niezbedne dla tej grupy wiekowej. ( 29 osób )

W ramach projektu na terenie szkoly byly  dodatkowo realizowane w szkole nastepujace inicjatywy:

 • "Dzien sportu - zawody z gier i zabaw"- W dniu 15.06.2007 zostal zorganizowany w ramach podsumowania pierwszego semestru pracy w programie "Równy Start" Dzien Sportu dla klas I-III, w którym to uczniowie klas mlodszych rywalizowali ze soba w róznych konkurencjach sportowych. Zawody odbywaly sie w trzech kategoriach: klasy pierwsze, drugie, trzecie. Kazda klasa miala za zadanie wystawic siedmioosobowa reprezentacje, która dzielnie walczyla o miano najlepszego. Pozostali uczniowie dzielnie kibicowali swoim kolegom i kolezankom zagrzewajac ich do walki. Przewidziano nagrode dla najlepiej kibicujacej klasy. Uczestnikami zawodów byli uczniowie uczeszczajacy na zajecia z gier i zabaw oraz innych kólek organizowanych w naszej szkole w ramach programu "Równy Start". Aby uatrakcyjnic zawody wykorzystano w rywalizacji szereg zabaw: bieznych, skocznych, rzutnych, na czworakach, oraz wiele przyborów tj. tunel, laweczki, szarfy, laski gimnastyczne, pilki lekarskie, pilki koszykowe, skakanki, krazki, woreczki itd. Zawodnicy wykazywali sie szybkoscia, zwinnoscia, sila, koordynacja, równowaga, celnoscia a zwlaszcza prezentowali jak nalezy wspólpracowac w grupie by osiagnac wspólny cel. Wszyscy sportowcy zostali uhonorowani nagrodami i gromkimi oklaskami a calej imprezie towarzyszyla radosc i duch walki.
 • Konkurs - Urodzinowe zyczenia - Miedzynarodowy Dzien Bibliotek Szkolnych"- konkurs skierowany do uczniów klas I, którzy mieli za zadanie zredagowanie zyczen urodzinowych.
 • Przedstawienia kólek  teatralnych - dzialajace w ramach projektu kólka teatralne przygotowaly przedstawienia: "Kopciuszek", "Szewczyk dratewka", "Slowik", "Maly Ksiaze". Na przedstawienia zapraszane byly dzieci z pobliskich przedszkoli i uczniowie naszej szkoly.
 • Spektakl  profilaktyczny "Mój demon - agresja".  Czterdziestopieciominutowe przedstawienie interaktywne " Twój demon - agresja" zaprezentowane przez Teatr Profilaktyczny " Horyzont" z Krakowa poruszyl istotne problemy wspólczesnego swiata, w szczególnosci problem agresji wsród dzieci i mlodziezy oraz pokazal, jak  mozna sobie radzic ze sklonnoscia do agresji oraz z agresywnymi zachowaniami innych.

     Trescia przedstawienia byla historia trojga nastolatków, prezentujacych odmienne postawy i
      podejmujacych rózne decyzje, które nie pozostaja bez wplywu na ich zycie. Spektakl pokazal
      równiez jakie znaczenie ma prawidlowe ksztaltowanie osobowosci mlodego czlowieka.

 • Projekt "BOOKMARK - zakladka do ksiazki" - W dniach 1-12 pazdziernika 2007 roku na terenie naszej szkoly, zostala przeprowadzona akcja "BOOKMARK - zakladka do ksiazki", organizowana przez miedzynarodowe stowarzyszenie International Association of School Librarianship (IASL). Uczniowie pod opieka nauczycieli: p. Elzbiety Dworowy (koordynator), p. Agnieszki Bujoczek, p. Katarzyny Ogrodnik oraz p. Anety Jakubskiej wykonywali zakladki. Zakladki byly wykonane róznymi technikami, które zalezne byly od prowadzonych zajec. Uczniowie z Kola Informatycznego przygotowywali zakladki komputerowo, które nastepnie zostaly laminowane.  Uczestnicy "Gier i zabaw" przygotowali zakladki  o tematyce sportowej. Uczniowie klasy III b zabawili sie w artystów. Ich zakladki to reczne szycie, wyklejanie i zdobienie. My na naszych zajeciach KMK robilismy zakladki z ulubionymi postaciami z ksiazek, filmów i bajek. Wszystkie zakladki zostaly wyslane do zaprzyjaznionej szkoly z Medford (USA).
 • "Pomagamy psom w schronisku" - Uczniowie klasy I a, uczestnicy "Klubu Pierwszaka" zorganizowali na terenie szkoly akcje "Pomóz psom w schronisku przetrwac zime - one potrzebuja Twojej pomocy". Do akcji sklonila ich sytuacja, która omawiali w trakcie zajec wyrównawczych. Wspólnie z Pania zastanawiali sie, jak moga pomóc psom przebywajacym w schronisku miejskim przetrwac trudne zimowe dni. Doszli do wniosku, ze zorganizuja na terenie szkoly zbiórke karmy i koców. Pierwszym etapem bylo przygotowanie plakatów informujacych o akcji cala spolecznosc szkoly i rozwieszenie ich w róznych miejscach. Akcja trwala 3 tygodnie. Udalo nam sie zgromadzic: 50 kg karmy, 14 koców i jedna bude. Buda byla imponujaca i wzbudzila wiele sensacji wsród dzieciaków. Zrobil ja tatus jednej z uczennic klasy Ia. Za trud wlozony w organizacje akcji dzieci otrzymaly oficjalne podziekowanie. Tego rodzaju dzialania ksztaltuja wrazliwosc dzieci na potrzeby innych - w tym zwierzat. Dzieciaki zdaly egzamin z dojrzalosci, wrazliwosci i zrozumienia.
 • "Spotkanie z ksiazka" - spotkanie autorskie Jadwigi Mandera w naszej szkole, którego wspólorganizatorem byli uczestnicy Klubu Milosników Ksiazki i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku. Uczniowie klas pierwszych poznali przygody malej dziewczynki o imieniu "Karolinka". Bohaterka ksiazki przezywa niesamowite przygody, podrózuje wraz z dziecmi po dalekich krajach i poznaje ich kulture. W trakcie spotkania dzieci z duzym zainteresowaniem sluchaly opowiesci autorki, zadawaly mnóstwo pytan, a na zakonczenie wziely udzial w konkursie plastycznym na najpiekniej pokolorowana "Karolinke". Niesamowitym dopelnieniem spotkania byla mozliwosc dotkniecia i zobaczenia ciekawych przedmiotów: bumerangu, maski oraz skóry z kangura.
 • "Konkurs Icy Tower'a" - w dniach 14.05.2008 r. (sroda) - 20.05.2008 r.(sroda) w ramach Projektu Równy Start w Przyszlosc - Wyrównywane Szans edukacyjnych w Rybniku  w naszej szkole  prowadzone byly szkolne, indywidualne rozgrywki w Icy Tower'a. Konkurs wzbudzil bardzo duze zainteresowanie wsród spolecznosci uczniowskiej. Do Rozgrywek przystapilo 96 uczestników. Rywalizacja byla bardzo zacieta. Po tygodniowych zmaganiach z Icy Tower'em wyloniono zwyciezców. Miejsce pierwsze i nagrode w postaci joystick'a - kierownicy otrzymal Jakub Rezmer z klasy 6b. Na pozycji drugiej uplasowal sie Damian Portasinski z klasy 5i wygrywajac tym samym pendrive'a. Na miejscu trzecim rozgrywki ukonczyl Aleksander Galaska z klasy 4a, otrzymal on nagrode w postaci sluchawek. Na szczególne wyróznienie zasluguje Weronika Ciucka z klasy 1b, która dzielnie walczyla ze starszymi kolegami i kolezankami i ostatecznie rozgrywki ukonczyla na miejscu czwartym.
 • "DUZO CZYTAM - DUZO WIEM" Konkurs czytelniczy dla uczniów klas I-VI - Konkurs czytelniczy "Duzo czytam - duzo wiem" zostal zorganizowany przez uczestników Kola Milosników Ksiazki z okazji "Tygodnia Bibliotek", który w naszej szkole obchodzony byl 8-14 maja 2008 r. W konkursie mogli wziac udzial wszyscy chetni uczniów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie bylo przygotowanie okladki ksiazki, albumu lub prezentacji multimedialnej o Patronie szkoly. Ponadto uczniowie musieli wykazac sie znajomoscia biografii i twórczosci Janusza Korczaka. Na konkurs wplynelo: 7 okladek do ksiazek Janusza Korczaka, 6 albumów o Januszu Korczaku, 4 prezentacje multimedialne. Najladniejsze prace uczniów wykorzystane zostaly zaprezentowane podczas obchodów Dnia Patrona. W konkursie nagrodzono 8 uczniów dla których zakupiono nagrody ksiazkowe.

Zajecia w ramach projektu "Równy Start w Przyszlosc - Wyrównywanie Szans Edukacyjnych w Rybniku" cieszyly sie duzym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i ich rodziców.


Z życia szkoły
Comenius
Projekty
Gazetka szkolna
Sklepik szkolny
Galeria
Równy Start w Przyszło?ć
KAPITAŁ LUDZKI
PORTAL MIASTA RYBNIK
Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku