Logo szkoly

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29, tel/fax 32 4222587
e-mail: jedryb@poczta.onet.pl

GODŁO

biuletyn informacji publicznej
O szkole
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciele
Stołówka
Projekty
KAŻDY MOŻE JEŚLI CHCE

logo programu

Sprawozdanie szkolnego koordynatora programu "Kazdy moze jesli chce".

W pazdzierniku 2008 roku Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku przystapila do realizacji  zadan  programu "Kazdy moze jesli chce" na który otrzymala fundusze  w ramach Rzadowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i mlodziezy w 2008 roku "Aktywizacja jednostek samorzadu terytorialnego
i organizacji pozarzadowych". Program realizowany byl wspólnie ze Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku. Beneficjentami programu byli uczniowie klas I-III, klas integracyjnych obu szkól, a takze przedszkolaki uczeszczajace do przedszkoli rejonowych tych dwóch placówek.
W ramach realizowanego projektu podejmowano wiele róznorakich form dzialan:

 1. Zajecia rozwijajace zainteresowania, zamilowania, uzdolnienia - zajecia nastawione na rozwój zainteresowan i indywidualnych zdolnosci dzieci. Ciekawa tematyka zajec, stosowanie bogatej gamy pomocy dydaktycznych wplynela na wysoka efektywnosc podejmowanych dzialan.
 2. Zajecia rozwijajace wiedze i umiejetnosci, w tym o charakterze artystycznym
  i kulturowym - organizowanie takich zajec jak: zajecia z rzezbiarstwa i ceramiki, zajecia zespolów teatralnych, rozwinelo zamilowania i uzdolnienia uczniów równiez niepelnosprawnych. Byly swoista forma art. terapii - tak waznej w procesie dydaktycznym ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Zajecia sportowe - organizowanie tych zajec przyczynilo sie do korekcji wad postawy, umozliwilo w ciekawy sposób spedzenie czasu wolnego dziecka - rekreacja.
 4. Zajecia o charakterze psychologiczno - pedagogicznym wspierajacych rozwój ucznia Zajecia oparte byly przede wszystkim na metodach aktywnych, pobudzajacych wyobraznie dziecka,  jak  równiez na grach i zabawach, zajeciach praktycznych, rozmowach, relaksacji, arteterapii, psychodramie itp. Uczestnicy lepiej sie poznali, zintegrowali, latwiej nawiazywali  kontakty z innymi, poznali zasady prawidlowej komunikacji, nauczyli sie przestrzegania zasad obowiazujacych w grupie spolecznej. Dowiedzieli sie najwazniejszych rzeczy dotyczacych ich rozwoju fizycznego, psychicznego i spolecznego, co pozwali im na lepsze zrozumienie siebie samego
  i innych ludzi. Uzyskali wiedze na temat tego, co jest najwazniejsze w zyciu kazdego czlowieka, co jest wazne w ich zyciu, podniesli swoja samoocene i wiare we wlasne mozliwosci.  Nazywaja wlasne emocje i wiedza w jaki sposób moga sobie
  z nimi radzic. Znaczna czesc programu poswiecona byla na zajecia zwiazane
  z problemem agresji we wspólczesnym swiecie , czym sie ona przejawia i w jaki sposób mozemy sobie radzic z agresja wlasna i agresja innych oraz  jak
  w nieagresywny  sposób rozwiazywac konflikty, jak wazna w zyciu czlowieka jest spokojna, rzeczowa rozmowa. Waznym elementem zajec bylo uswiadomienie uczniom jak istotnym elementem codziennego zycia jest sztuka relaksacji, w róznych jej formach, pozwalajaca odreagowac stresy bez uzycia agresji.
 5. Zajecia dydaktyczno - wyrównawcze:

zajecia wyrównawcze w nauczaniu zintegrowanym:
Prowadzone zajecia mialy charakter wspierajacy, co pozwolilo na wdrazanie uczniów do poslugiwania sie zdobytymi wiadomosciami i umiejetnosciami niezbednymi do zycia we wspólczesnym swiecie, oraz do uzyskania lepszych wyników na sprawdzianie po klasie III.
Dobór stosowanych form, metod i zasad pracy sluzyl ksztaltowaniu kreatywnosci, samodzielnego myslenia, nabierania zdolnosci do wyrazania mysli i uczuc bez strachu przed osmieszeniem oraz umacniania wiary w siebie przy jednoczesnym opanowaniu nauki czytania, pisania, liczenia i porozumiewania sie.
Na zajeciach stosowano mozliwie pelna indywidualizacje pracy z kazdym dzieckiem.
Stawiane zadania byly dostosowane do mozliwosci dziecka, a praca odbywala sie w przyjemnej atmosferze, która sprzyjala  poprawnemu wykonywaniu cwiczen. Uwzglednione bylo powolne, systematyczne przechodzenie od zadan latwiejszych do coraz trudniejszych, od prostych do bardziej zlozonych. Równiez czasu trwania poszczególnych cwiczen  byl dostosowany do zdolnosci i mozliwosci dziecka. Istotna rzecza bylo mobilizowanie dziecka do wykonywania zadan poprzez stosowanie róznorodnych form i metod pracy takich jak:

 • metody aktywizujace - "burza mózgów", mapa pamieci itp.;
 • metody podajace - wyjasnienie, opis, dyskusja itp.;
 • metody poszukujace - metody problemowe;
 • metody doswiadczen;
 • metody praktyczno - cwiczeniowe;
 • elementy dramy;
 • elementy pedagogiki zabawy;
 • jednolite formy organizacyjne - praca indywidualna, praca zbiorowa, praca w zespolach 2-3 osobowych
 • zróznicowane formy organizacyjne - uwzgledniajace róznice indywidualne miedzy poszczególnymi uczniami.

   Powyzsze dzialania mialy na celu  stymulowac wszechstronny rozwój osobowosci uczniów, przede wszystkim rozwijanie ich ogólnych zdolnosci poznawczych i samodzielnego, logicznego myslenia  oraz doskonalic opanowanie podstawowych wiadomosci i umiejetnosci zawartych w programie edukacji wczesnoszkolnej czyli nauki czytania, pisania, liczenia i porozumiewania sie.
Uczniowie bardzo chetnie uczestniczyli w zajeciach i wykazywali sie duzym zainteresowaniem wobec przygotowywanych cwiczen oraz stosowanych gier i zabaw edukacyjnych, które urozmaicaly zajecia. Równiez nauka w szkolnej pracowni komputerowej cieszyla sie ogromnym zainteresowaniem. Mielismy mozliwosc skorzystania z programów komputerowych zakupionych w ramach projektu oraz bardzo wielu gier edukacyjnych, które zarówno uatrakcyjnialy zajecia i utrwalaly poznane tresci.
zajecia wyrównawcze dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
Glówne cele zajec to:

 • rozwijanie samodzielnosci,
 • budowanie wiary we wlasne sily,
 • ksztaltowanie umiejetnosci wspóldzialania w grupie,
 • pozytywne nastawienie do uczenia sie, podniesienie efektywnosci uczenia sie,
 • stymulacja i wspomaganie rozwoju oraz korekta zaburzonych procesów poznawczych i wykonawczych,
 • harmonijny rozwój w sferze intelektualnej, emocjonalnej i sprawnosciowej,
 • rozwijanie umiejetnosci wykorzystania wiedzy w praktyce, w codziennym zyciu,
 • wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania (system szkoly specjalnej),
 • usprawnianie zdolnosci koncentracji,
 • rozwijanie logicznego myslenia,
 • cwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-sluchowo-ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczosci,
 • usprawnianie grafomotoryczne.       

    Ze wzgledu na specyfike grup, duzy nacisk kladziono na rozwijanie u uczniów samodzielnosci, zaradnosci a takze na nabywanie umiejetnosci praktycznych takich jak: poslugiwanie sie linijka, umiejetnosc zaznaczania i odczytywania pelnych godzin na zegarze, znajomosc dni tygodnia, pór roku, miesiecy czy nabywanie umiejetnosci samoobslugowych: zapinanie guzików, wiazanie sznurówek itp. Bardzo wazna kwestia bylo rozbudzenie u uczniów poczucia wspólnoty a co z tym sie wiaze umiejetnosci zgodnego wspóldzialania w zespole.
Zgodnie z zalozeniami zajecia w duzej mierze mialy charakter zabawowy. Bardzo czesto wykorzystywano rozmaite gry planszowe, domina i puzzle edukacyjne, historyjki obrazkowe, nagrania bajek. Przygotowywane karty pracy byly tak skonstruowane, aby uczniowie, oprócz nabywania umiejetnosci szkolnych,  mieli mozliwosc rozwijania motoryki malej. Bylo tu wiec: ciecie nozyczkami, wydzieranki, klejenie, dopasowywanie elementów, lepienie plastelina, malowanie farbami itp. Przez takie cwiczenia dzieci uczyly sie takze dokladnosci, starannosci, cierpliwosci i wytrwalosci w wykonywaniu zadan.

 1. Warsztaty "Moje zadanie domowe" - warsztaty dla dzieci, majace na celu prezentowanie metod pracy dziecka w domu. Warsztaty zrealizowane w formie zajec otwartych dopuszczajacych mozliwosc udzialu rodziców dzieci jako obserwatorów.
 2. Przesiewowe badania logopedyczne dla przedszkolaków w grupach dzieci szescioletnich. Wykorzystanie szkolnego sprzetu do diagnozy i terapii logopedycznej.
 3. Konkurs integracyjny. Dydaktyczno-sprawnosciowa rywalizacja klas integracyjnych placówek uczestniczacych w projekcie.  

W ramach projektu zorganizowano i prowadzono 96 godzin lekcyjnych zajec tygodniowo:

  • zajecia rozwijajace zainteresowania, zamilowania, uzdolnienia:
  • kólko plastyczne,
  • kólko jezykowe,
  • kólko krajoznawcze, 
  • kólko "wiem coraz wiecej",
  • kólko informatyczne,
  • kólko milosników ksiazki,

b) zajecia rozwijajace wiedze i umiejetnosci, w tym o charakterze artystycznym
i kulturowym:

  • zajecia z rzezbiarstwa i ceramiki,
  • zajecia zespolów teatralnych,

c) zajecia sportowe:

  • klub gier i zabaw sportowych,
  • gimnastyka korekcyjna dla uczniów,

d) zajecia o charakterze psychologiczno - pedagogicznym wspierajacych rozwój ucznia:

  • warsztaty efektywnego  uczenia sie,
  • zajecia motywacyjne i psychospoleczne,
 • zajecia dla uczniów z dysleksja,
 • zajecia dla uczniów nadpobudliwych psycho-ruchowo,
 • zajecia dla uczniów zagrozonych niedostosowaniem spolecznym,
  • zajecia dla uczniów zdolnych,

e) zajecia dydaktyczno - wyrównawcze: 

  • w nauczaniu zintegrowanym,
  • dla uczniów o specjalnych potrzebach  edukacyjnych .

Zajecia cieszyly sie duzym zainteresowaniem ze strony uczniów i ich rodziców.


Z życia szkoły
Comenius
Projekty
Gazetka szkolna
Sklepik szkolny
Galeria
Równy Start w Przyszło?ć
KAPITAŁ LUDZKI
PORTAL MIASTA RYBNIK
Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku