Witam w nowym roku szkolnym 2021/2022. Cieszę się, że możemy spotkać się z uczniami w formie stacjonarnej. Oby ten stan rzeczy trwał jak najdłużej. W dużej mierze zależy to on nas samych. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa oraz szczepienia nauczycieli, rodziców i uczniów od lat 12 to elementy od których zależy jak długo będziemy mogli uczyć się normalnie.

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazuję Państwu pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znajdują się informacje dotyczące zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.

W materiałach znalazły się również informacje dotyczące zakresu zadań realizowanych przez punkty szczepień. Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły.

Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły.

Obecność rodzica podczas szczepienia dziecka

Ważnym elementem materiałów przygotowanych przez MEiN są rekomendacje dotyczące obecności rodzica podczas szczepienia dzieci. Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia.

Prosimy o zapoznanie się z umieszczonymi poniżej dokumentami. Wszystkich chętnych do udziału w programie prosimy o złożenie stosownej deklaracji w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem wychowawców klas w II tygodniu września (6.09-12.09). Od ilości zadeklarowanych, chętnych do szczepienia będzie zależało, czy punkt szczepień zostanie zorganizowany na terenie szkoły, czy też pojedyncze przypadki zostaną skierowane do punktów szczepień populacyjnych.

Życzę Państwu zdrowia

dyrektor Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zdzisław Plisz

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków

Deklaracja na szczepienia

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Punkty szczepień populacyjnych:

PUNKTY SZCZEPIEŃ
PLAKAT
PLAKAT2