DOKUMENTY

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku – TEKST JEDNOLITY (12.2019)

Uchwała Rady Pedagogicznej – Aneks do systemu oceniania zachowania w okresie zdalnego nauczania

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku. Rok szkolny 2020/2021.

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Szkolny Zestaw Podręczników na rok 2020/2021

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok 2020/2021


PROCEDURA POWYPADKOWA

Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w szkole

Zawiadomienie o wypadku

Informacje uzyskane od poszkodowanego

Informacje uzyskane od świadka wypadku

Protokół powypadkowy

Rejestr wypadków

Informacja


Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Regulamin przyznawania „Korczakowskiego Medalu Uśmiechu” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku /Załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku/

Procedura wyróżnienia dyplomem „Najlepszy z najlepszych” uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

Regulamin Wycieczek Szkolnych


ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE COVID W FORMIE ZARZĄDZEŃ

Zarządzenie nr 310/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
z dnia 13 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 311/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
z dnia 25 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 312/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 7 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie nr 313/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie nr 314/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 29 kwietnia 2020 roku


EWALUACJA ZEWNĘTRZNA – RAPORT

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA RAPORT