Logo szkoly

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29, tel/fax 32 4222587
e-mail: jedryb@poczta.onet.pl

GODŁO

biuletyn informacji publicznej
O szkole
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciele
Stołówka
Nauczyciele
KONSULTACJE I ZEBRANIA RODZICÓW 2019/2020


HARMONOGRAM  ZEBRAŃ RODZICÓW W 2019/2020

- 11.09.2019 (środa) – konferencja Rady Pedagogicznej, zebrania rodziców (wybory uzupełniające do Rad Oddziałowych, po zebraniach klasowych zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych z dyrektorem)
- 3.12.2019 (wtorek) – konferencja zagrożeniowa za I półrocze, zebrania rodziców uczniów zagrożonych
- 16.12.2019(poniedziałek) – propozycje ocen, zebrania rodziców
- 1.04.2020 (środa) – zebrania z rodzicami uczniów klas ósmych
- 18.05.2020 (poniedziałek) - konferencja zagrożeniowa, zebrania rodziców uczniów zagrożonych
- 9.06.2020(wtorek) - propozycje ocen, zebrania rodziców

 

Istnieje możliwość zwoływania zebrań rodziców dodatkowo, przez wychowawców klas w zależności od potrzeb, podyktowanych sprawami wychowawczymi, dydaktycznymi lub organizacyjnymi !!!

 

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI W  ROKU 2019/2020

- 16.10.2019
- 14.11.2019
- 16.12.2019
- 27.02.2020
- 1.04.2020
- 18.05.2020

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania informacji od nauczycieli po indywidualnym umówieniu się poza godzinami zajęć i dyżurów.  


W CZASIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH I DYŻURÓW NA PRZERWACH NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA OD NAUCZYCIELI INFORMACJI ORAZ ZAŁATWIENIA SPRAW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z zycia szkoly
Comenius
Projekty
Gazetka szkolna
Sklepik szkolny
Galeria
 
MOGĘ JA, MOŻESZ TY – MOŻEMY MY
 
SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW
Równy Start w Przyszło?ć
KAPITAŁ LUDZKI
http://www.rybnik.eu
Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku