Logo szkoly

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29, tel/fax 32 4222587
e-mail: jedryb@poczta.onet.pl

GODŁO

biuletyn informacji publicznej
O szkole
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciele
Stołówka
O szkole
DOKUMENTY

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ - ANEKS DO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

WOLONTARIAT
Podręczniki
Programy Naczania 2017/2018
WYPADEK UCZNIA

Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w szkole

 

- Zawiadomienie o wypadku

- Informacje uzyskane od poszkodowanego

- Informacje uzyskane od świadka wypadku

- Protokół powypadkowy

- Rejestr wypadków

- Informacja

REGULAMIN SAMORZĄDU SP1 RYBNIK
KORCZAKOWSKI MEDAL UŚMIECHU
Regulamin przyznawania „Korczakowskiego Medalu Uśmiechu” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku /Załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku/
REGULAMIN ŚWIETLICY

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Dokumenty SP1 Rybnik

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku

REGULAMIN - DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP1 Rybnik

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku. Rok szkolny 2019/2020.

Dokumenty
Dokumenty

 

ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE COVID W FORMIE ZARZĄDZEŃ
Zarządzenie nr 310/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
z dnia 13 marca 2020 roku
Zarządzenie nr 311/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
z dnia 25 marca 2020 roku
Zarządzenie 310/2019/2020
Zarządzenie 311/2019/2020
Zarządzenie nr 312/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 7 kwietnia 2020 roku
Zarządzenie nr 313/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
z dnia 21 kwietnia 2020 roku
Zarządzenie 312/2019/2020
Zarządzenie 313/2019/2020
Zarządzenie nr 314/2019/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 29 kwietnia 2020 roku
 
Zarządzenie 314/2019/2020
 

 

 

 

 

 

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

RAPORT


 

Z życia szkoły
Comenius
Projekty
Gazetka szkolna
Sklepik szkolny
Galeria
 
MOGĘ JA, MOŻESZ TY – MOŻEMY MY
 
SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW
KAPITAŁ LUDZKI
MIASTO RYBNIK
Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku